image

image

Maignon

image

El Mercat Maignon, o la placa vella, és el més antic de la ciutat. Inaugurat I’any 1889, va néixer per donar servei a una vila que creixia cap al "baix a mar".

Geogràficament, doncs, es troba absolutament integrat a una zona de casc antic, al barri del Centre, a uns 75 metres de la part central del carrer de Mar, I’eix comercial per excel·lència de la ciutat. Al seu entorn s’ha consolidat una zona comercial, que actualment té el tractament d’illa de vianants, que s’estén pels carrers Arnús, Lleó, Soledat i Pietat.

Aquesta ubicació, privilegiada en molts aspectes, genera però algunes dificultats pel mercat, sobretot lligades a temes de serveis, aparcament i neteja.

L’edifici, projectat per I’arquitecte Pere Falqués, és una nau rectangular d’una mica més de 1.000 m2, que conserva encara bona part dels elements originals: portes, finestrals, etc... Té dues entrades principals als carrers Arnús i Lleó i d’altres als carrers laterals.

Tot i comptar durant molts anys amb parades que atenien totes les activitats, l’any 1977 va inaugurar-se en un edifici proper, el Mercat del Peix, que va concentrar totes les parades d’aquest producte per possibilitar una major amplitud i una millora de les condicions higièniques. Igualment cal destacar que tot i que inicialment el mercat comptava amb 78 parades exteriors de caràcter no fix, repartides en tot el perímetre de I’edifici, això s’ha anat eliminant per tal de millorar la vialitat peatonal de la zona i actualment ja només se’n concentren una vintena a la part de la zona exterior.

Actualment I’àmbit d’influència del Mercat Maignon abasta els barris del Centre, de Dalt de la Vila i de Casagemes, sobretot i, en menor mesura, també els de Coll i Pujol i Canyado.

Les darreres inversions realitzades en aquell mercat s’han concentrat en la neteja exterior de I’edifici i la seva rehabilitació, I’acondicionament de les parades, l’eliminació d’algunes parades petites per donar major amplitud a les entrades, la millora del servei de compactadors de residus i la 1à fase de la reforma del Mercat del Peix.