image

image

Llefià

image

Llefiá és un dels barris que més va patir el creixement desordenat de les dècades dels anys 60 i 70. Les tres zones en que es divideix el barri, Sant Joan, Sant Antoni i Sant Mori, concentren actualment més de 60.000 habitants.

L’any 1977 s’hi va inaugurar el Mercat, en un edifici de nova planta, projectat per I’arquitecte Josep M. Rovira. La necessitat d’aquest equipament s’havia anat fent patent ja que la població del barri, que creixia espectacularment, havia de fer un desplegament d’uns 3 km. per arribar al Mercat Tomer, que era el més proper fins aleshores.

L’edifici va ser concebut amb un bon nombre de serveis complementaris: cambres frigorífiques, magatzems, molls de càrrega i descàrrega, sales de reunions i aparcament. Així mateix la distribució interna es va fer seguint pautes molt encertades en quant a amplades de passadissos, dimensions de les parades, etc...També és de destacar I’existència de sis botigues exteriors que funcionen bastant al marge del que és pròpiament el mercat.

Des de fa uns anys, i amb ànim de compensar la tendència a la baixa de I’activitat, s’instal·len cada dimecres, a la zona d’aparcament del mercat, uns encants amb productes de tipus no alimentari.

L’orografia del barri de Llefiá, (pendents molt pronunciats), i la proximitat de la zona de Montigalá, són dos dels factors que repercuteixen negativament en el bon ritme d ‘activitat comercial del mercat.

Darrerament s’hi han fet actuacions de millora i impermeabilització de la coberta, que és on està situat I’aparcament, renovant també els baixants pluvials, pintat exterior i instal·lació de xarxa contra incendis.