image

image

La Salut

image

El barri de La Salut, tot i ser un barri que va néixer a principis de segle i on s’hi va consolidar un nucli important de població, va patir a I’igual que molts altres de Badalona, I’impacte del creixement desmesurat de la segona meitat d’aquest

A I’entorn del Passeig de La Salut s’havia consolidat una àrea comercial bastant important i ja des de I’any 1967 hi funcionava una instal·lació, -el "mercadillo"-, de forma provisional. Amb els anys es va veure la necessitat de regularitzar aquella situació i I’any 1982 es va poder inaugurar el nou mercat.

Instal·lat entre els carrers Brasil, Quevedo i I’avinguda del Marqués de Sant Mori, e! nou edifici, projectat pels arquitectes José Me Sostres i Daniel Gelabert, s’ha convertit en un emblema del barri per la seva singularitat. Té dues plantes, -és I’únic a Badalona d’aquestes característiques-, i una planta soterrani on s’hi ubiquen serveis, (cambres frigorífiques, magatzems.... ) i I’aparcament.

La primera planta acull només parades i la segona complementa les parades amb algun tipus de serveis inexistents a d’altres mercats: laboratori, sala d’actes i el departament de veterinària. Ambdues plantes estan connectades amb ascensors i una escala mecànica.

El mercat dóna servei al barri de La Salut i també a la part baixa del de Llefiá.

Les últimes millores realitzades al mercat han comportat obres d’impermeabilització del forjat i treballs de pintat interior.